Naftni derivati - Lipci

Ukupno raspolažemo kapacitetima od 52.500 m3., sa cjelokupno izgrađenom infrastrukturom.Od ukupnih kapaciteta 17.200.m3 je locirano u Baru, a 10.200.m3 u Morinju

Naftni derivati - Bijelo Polje

Ukupno raspolažemo kapacitetima od 52.500 m3., sa cjelokupno izgrađenom infrastrukturom.Od ukupnih kapaciteta 17.200.m3 je locirano u Baru, a 10.200.m3 u Morinju

Naftni derivati - Bar

Ukupno raspolažemo kapacitetima od 52.500 m3., sa cjelokupno izgrađenom infrastrukturom.Od ukupnih kapaciteta 17.200.m3 je locirano u Baru, a 10.200.m3 u Morinju

Powered by Monolit.me