Konferencija "Sjeverni tok 2 i njegov uticaj na Evropu"

Predstavnici Montenegro Bonusa su prisustvovali konferenciji „Sjeverni tok 2 i njegov uticaj na Evropu“ koju su 18.11.2016. organizovali poljska ambasada u Beču i Sekretarijat Energetske zajednice. Sjeverni tok 2 je jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u Evropi i sa sobom nosi ogromne ekonomske i političke posljedice. Konferencija je organizovana da bi se raspravljalo o njegovom uticaju na cijeli kontinent i da li je usaglašen sa evropskim zakonodavstvom u oblasti energetike i konkurencije.

Cilj gasovoda Sjeverni tok 2 je da duplira kapacitet postojećeg Sjevernog toka do 110 miljardi m3 i time udvostruči direktne isporuke jeftinog ruskog gasa Njemačkoj, a potom i drugim zapadnoevrospkim zemljama. U isto vrijeme, novi gasovod bi učinio da postojeći gasovod koji ide kroz Ukrajinu postane suvišan. Takođe, novi gasovod može obeshrabriti nove investicije u infrastrukturu (LNG, drugi gasovodi) i podriti napore za integraciju tržišta gasa. Tokom konferencije se pokušalo odgovoriti na brojne kontraverze koje prate izgradnju ovog gasovoda, a koje mogu biti sažete u jednoj rečenici:“da li on doprinosi cilju Evropske Unije da obezbijedi sigurnu, održivu, dostupnu i konkurentnu energiju za sve svoje građane“.

PrintEmail

Powered by Monolit.me