Odnosi sa investitorima

Od svog osnivanja Montenegro Bonus realizuje značajne aktivnosti na uspostavljanju dugoročne poslovne saradnje sa svim kompanijama u zemlji i inostranstvu među kojima su i mogući potencijalni >strateški< partneri u budućem procesu privatizacije Drustva, samim tim što je tržište naftnih derivata Crne Gore, već je prepoznato kao izuzetno perspektivno.

 

Powered by Monolit.me