Organi upravljanja

Montenegro Bonus je Društvo sa ograničenom odgovornošću, osnovano od strane Vlade RCG, na sjednici održanoj dana 03.07.2003.godine. Društvo je registrovano za proizvodnju i promet roba i usluga, sa sjedištem na Cetinju.

1.Miroslav

Miroslav Ivanišević

Predsjednik Borda

Sandra 1

Aleksandra Jablan

Izvršni direktor
Biografija

3.JovoRabrenovic

Jovo Rabrenović

Član borda

4.RajkoKovacevicBord

Rajko Kovačević

Član Borda

5.DraganJankovicBord

Dragan Janković

Član Borda

Andrija Ivanović

Član borda

Powered by Monolit.me