Pravilnici javnih nabavki

Na osnovu člana 30, stav 1 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore ("Sl. List CG" br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), Pravilnika o sadržaju akata i obrascima hitnih nabavki i Pravilnika o sadržaju akata i obrascima nabavki male vrijednosti ("Službeni List CG" br. 49/17) Odbor direktora Montenegro Bonus d.o.o. Cetinje, na sjednici održanoj 11.12.2017. donosi sljedeće Pravilnike:

Pravilnik za postupanje Montenegro Bonusa d.o.o. Cetinje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti

Pravilnik za postupanje Montenegro Bonusa d.o.o. Cetinje prilikom sprovođenja postupka hitnih nabavki

PrintEmail

Powered by Monolit.me