Energija

Električna energija

Nosilac licence za kupovinu i prodaju elektricne energije, a sa ciljem pune implementacije 3.paketa EU za energetske proizvode i usluge, Montenegro Bonus je posvecen pronalazenju inostranih potencijalnih partnera za saradnju.