Odnosi sa investitorima

Od svog osnivanja Montenegro Bonus realizuje značajne aktivnosti na uspostavljanju dugoročne poslovne saradnje sa svim subjektima u zemlji i inostranstvu, među kojima su i potencijalni strateški partneri u budućem procesu privatizacije Drustva, a posebno imajuci u vidu cinjenicu da je tržište gasa i naftnih derivata u Crnoj Gori već je prepoznato kao veoma perspektivno.