Politika kvaliteta

Politika kvaliteta preduzeća "MONTENEGRO BONUS" d.o.o. je sastavni dio poslovne politike, zasnovana je na ostvarenju i održavanju reputacije u poslovanju, pružanjem bržih, pravovremenih i efikasnih usluga naručiocima/korisnicima sa ciljem potpunog zadovoljenja njihovih zahtjeva, potreba i očekivanja.
Osnovni stavovi Politike kvaliteta ogledaju se u sljedećem:

  •  Učešćem rukovodstva u svim procesima menadžmenta kvalitetom

  •  Procesnim pristupom u realizaciji i neprekidnom unapređivanju procesa pružanja usluga

  •  Uspostavljanjem uzajamno korisnih odnosa sa svim poslovnim partnerima

  •   Obavljanje poslovnih zadataka na dobar i kvalitetan način, i to prvi put i svaki naredni put u skladu sa zahtjevima kupaca, zakonskim propisima, standardima i specifikacijama je zadatak svakog zaposlenog

 

Na osnovu stavova Politike kvaliteta utvrđeni su sljedeći globalni ciljevi:

  •  Ispunjenje zahtjeva i očekivanja naručioca/korisnika usluga

  •  Obrazovanje, usavršavanje i motivacija zaposlenih

  •  Obezbjeđenje uslova da kvalitet, rok i cijena naših usluga budu bolje od usluga konkurenata

  •  Zadržavanje postojećih i osvajanje novih tržišta

  •  Dosljedno poštovanje zakona, standarda, propisa, kodeksa, ugovora koji se koriste u okviru djelatnosti firme

  •  Obezbjeđivanje finansijske likvidnosti firme kao osnovni uslov za poslovanje firme

 

Visoka profesionalnost u obavljanju poslova sa uspostavljenim sistemom menadžmenta kvalitetom u skladu sa međunarodnim standardom ISO 9001:2000 uspostaviće sklad između interesa naše firme i interesa korisnika naših usluga i okruženja i obezbjedjuje ostvarivanje iskazanih ciljeva Politike kvaliteta.