Šesti sastanak Radne Grupe projekta “Partnerstvo za razvoj gasne mreže u istočnoj Evropi”

U Atini je od 27-29.03.2019. godine održan šesti sastanak Radne Grupe projekta “Partnerstvo za razvoj gasne mreže u istočnoj Evropi”. Na sastanku je prezentiran izvještaj o ažuriranju studije „Optimizacija regionalnog gasnog sistema za dostizanje najnižeg troška za maksimalnu diverzifikaciju snadbijevanja gasom za ciljnu 2040. godinu “, te prezentacije članova putem korišćenja Simone softvera za modeliranje svojih nacionalnih mreža za regionalnim modelom „Max 2040.“, upoznavanje sa TSO Grčke “DESFA”, kao i o interkonekciji gasa između Grčke i Bugarske. Tokom radionice grčki TSO “DESFA” organizovao je posjetu LNG terminala na ostrvo Revithoussa kao i prezentaciju o istom.