Četvrti sastanak Radne grupe Istočnoevropskog partnerstva za prirodni gas

U Podgorici je 18. i 19. jula 2018. održan četvrti sastanak Radne grupe Istočnoevropskog partnerstva za prirodni gas i Radionica o predviđanju opterećenja. Istočno evropsko partnerstvo za prirodni gas sprovode Udruženje za energetiku Sjedinjenih država (USEA) i Agencija za međunarodnu pomoć Sjedinjenih država (USAID), zajedno sa Operaterima prenosnih sistema gasa (TSO) iz regiona. Tokom sastanka je usvojen projektni zadatak za studiju “Optimizacija regionalnog gasnog sistema za postizanje najjeftinijeg maksimalno diversifikovanog snabdijevanja gasom za 2040. kao ciljnu godinu”. Kako većina zemalja jugoistočne Evrope ima ograničene kapacitete za sprovođenje predviđanja opterećenja, Radionica je informisala učesnike o metodologijama koje se mogu koristiti za njihova nacionalna predviđanja, a time ojačala i regionalni model energetske efikasnosti.