Organi društva

Montenegro Bonus je Društvo sa ograničenom odgovornošću, osnovano od strane Vlade RCG, na sjednici održanoj dana 03.07.2003.godine. Društvo je registrovano za proizvodnju i promet roba i usluga, sa sjedištem na Cetinju.

Predsjednica Odbora direktora

Slađana Džaković

dipl.inženjer zaštite životne sredine

Izvršni direktor

Miljan Ivanović

dipl. inženjer metalurgije

Član Odbora direktora
Ivana Klikovac

spec.sci u oblasti malih i srednjih preduzeća

Član Odbora direktora
Bogdan Marković

dipl.ekonomista

Član Odbora direktora
Dragoljub Bulatović

dipl.marketing menadžer u turizmu

Član Odbora direktora
Srđa Smatlik

dipl.pravnik