Misija i vizija

Misija usmjerena na stvaranje novih i većih vrijednosti kroz uvodjenje kvalitativno novih proizvodnih programa, pristupa na potencijalno novo-dostupnim tržištima i stalnim unapredjivanjem poslovanja i kvalitetne usluge.  Montenegro Bonus poklanja posebnu pažnju zaštiti životne sredine, implementiranjem najnovijih standarda u procesima distribucije, skladištenja i transporta sirovina. Odgovornim sistemom poslovanja stvaramo primjer kako treba poštovati prirodno okruženje koje je vrlo osjetljivo na industriju eskploatacije prirodnih resursa.

Naša vizija je da budemo lider u oblasti trgovine i proizvodnje koji ce svojim partnerima obezbjedivati stalni BONUS kvaliteta usluge i proizvoda koje im pruža. Naša vizija je da MNB postane sinonim kvaliteta usluge u regionu a kasnije i globalna kompanija. Ovo ćemo postići unapredjenjem profesionalnog razvoja zaposlenih u okruženju koje podstiče timski rad, visokim etičkim i moralnim načelima profesionalne etike na svim nivoima kompanije.