Naftni derivati

Naftni derivati - Bar

Terminal/skladiste naftnih derivata u slobodnoj zoni Luke Bar ukupnog kapaciteta 17,600 m3.

Naftni derivati - Lipci

Terminal/skladiste naftnih derivata u Lipcima ukupnog kapaciteta 10,000 m3.

Naftni derivati - Bijelo Polje

Terminal/skladiste naftnih derivata u Bijelom Polju ukupnog kapaciteta 24,700 m3.