Peti sastanak Radne Grupe projekta “Partnerstvo za razvoj gasne mreže u istočnoj Evropi”

U Bratislavi je 5. i 6. novembra 2018. godine održan peti sastanak Radne Grupe projekta “Partnerstvo za razvoj gasne mreže u istočnoj Evropi”. Na sastanku je prezentiran izvještaj studije „Optimizacija regionalnog gasnog sistema da bi postigao maksimalnu diversifikaciju snabdijevanja gasa za ciljnu 2040. godinu uz najmanje troškove“, odslušane prezentacije članova na temu korišćenja Simone softvera za modeliranje svojih nacionalnih mreža za regionalnim modelom „Max 2040.“, diskutovano o Eastring projektu, nakon što je Eustream prezentirao Studiju izvodljivosti projekta, kao i o nedavno pokrenutom gasnom interkonektoru između Poljske i Slovačke. Tokom radionice je domaćin, slovački TSO Eustream, organizovao i posjetu gradilištu kompresorke stanice koja će biti veoma važno čvorište u budućem razvoju slovačkog prenosnog sistema.