VIII sjednica Odbora udruženja energetike i rudarstva Privredne Komore Crne Gore na temu “Pravedna tranzicija ka zelenoj energiji”

Predsjednica Odbora direktora Montenegro Bonusa, Slađana Džaković i Zamjenica Izvršnog direktora, Nataša Božović prisustvovali su VIII sjednici Odbora udruženja energetike i rudarstva na temu’ Pravedna tranzicija ka zelenoj energiji’.

Energetska tranzicija predstavlja prelaz iz sistema u kome se za proizvodnju energije dominantno koriste fosilna goriva u sistem koji je zasnovan na korišćenju obnovljivih izvora energije. 

Na sastanku je poručeno da svi društveni akteri treba maksimalno da budu uključeni u temu energetske tranzicije kako bi ona bila pravedno realizovana, a to znači da ni građani, ni privreda ni ekonomija ne osjete negativne efekte tog procesa. Takođe, rečeno je da svi planirani, novi,  izvori električne energije u sljedećih deset godina ne mogu nadomjestiti rad Termoelektrane Pljevlja pod pretpostavkom da potrošnja ostane na istom nivou.